top of page

מבני מגורים

מבני מגורים :

רשימת פרוייקטים שבוצעו ובמהלך ביצוע בשנים האחרונות:

גרופ.PNG

4 מגדלי מגורים בני 22 קומות עבור חב' קרסו נדל"ן בע"מ בפ"ת  סה"כ 320 יח"ד. הסתיים

מבנה מגורים עבור חב' שותפות לבניה המבדיל 2 ברמת גן סה"כ 35 יח"ד. הסתיים

מבנה מגורים עבור חברת אפריקה ישראל מגורים בע"מ בת"א ברח' המרכולת סה"כ 132 יח"ד. הסתיים

5 מגדלי מגורים עבור חברת אפריקה ישראל מגורים בתל אביב (סביוני רמת-אביב) סה"כ 166 יח"ד. הסתיים

3 מגדלי מגורים עבור חב' קרד"ן נדל"ן ברחובות (אחוזות הנשיא)  בני 29,27,17 קומות ובסה"כ 261 יח"ד. הסתיים

מבנה מגורים ברח' נחמני 15, 13 תל אביב עבור קבוצות אשבד, גולדברג  סה"כ  21 יח"ד איכותיות ברמת גמר ומערכות חריגה. הסתיים

מבנה מגורים ביפו עבור חב' קרד"ן נדל"ן בע"מ (אנדרומדה) ובסה"כ 67 יח"ד. בתכנון

250 יח"ד ב- 14 מבני מגורים עבור חב' שיכון עובדים בטלזסטון. הסתיים

264 יח"ד עבור חב' קרסו בהוד השרון ב-3 מגדלים בני 22 קומות. הסתיים

76 יח"ד עבור קבוצת רכישה בדרום ת"א. הסתיים

6 מגדלי מגורים עבור חב' קרדן נדל"ן ונוה גד ברחובות מתחם האוניברסיטה – רחובות – 336 יח"ד.5 הסתיימו ואחד בביצוע

2 מגדלי מגורים בני 17 קומות עבור י. בהרי יזמות והנדסה בע"ב ברחובות – רחובות ההולנדית - 124 יח"ד. הסתיים

פרוייקט פינוי בינוי ביבנה עבור קבוצת פלוטקין ו- י. בהרי יזמות והנדסה בע"מ כ- 880 יח"ד  במתחם האלון יבנה. בתכנון

66 יח"ד עבור קבוצת רוכשים – קפיטל גרופ -  עין ים חדרה. הסתיים

300 יח"ד עבור נופי השמש בע"מ (קרדן + יסודות צור)  בבית שמש, בבניה רוויה, קוטג'ים ומסחר. הסתיים

מגדל מגורים בן 34 קומות ע"ג 4 מרתפי חניה- מרום נגבה ר?"ג עבור שותפות   מבוא נגבה (ש.ברונר) ואלדר השקעות-120 יח"ד. הסתיים

מגדל מגורים של 130 יח"ד ברמת גן ברח' רש"י עבור שותפות בהרי-פלוטקין  בע"מ תאום שינוי תב"ע. בתכנון

190 יח"ד בפרוייקט "המשתלה" בת"א עבור חב' אפריקה ישראל מגורים. הסתיים

78 יח"ד בשני בניינים פרוייקט "לב הגבעה" ירושלים. הסתיים

2 מבני מגורים ע"ג חניון – בית וגן ירושלים. הסתיים

78 יח"ד בשני בניינים ע"ג חניונים ומסחר – משכנות רוממה ירושלים. בביצוע

382 יח"ד עבור חברת אפריקה ישראל למגורים בע"מ בחריש. בביצוע

560 יח"ד עבור חברת אפי נתיב במכרז מחיר למשתכן ברמת בית שמש. בתכנון

260 יח"ד -8 מבנים, בגני טל אשדוד עבור שותפות גני טל (שלמה וחיים טייטל). בתכנון

90 יח"ד-5 בנינים במודיעין במכרז מחיר למשתכן עבור אפי נתיב. בתכנון

70 קוטג'ים באשכולות עבור חברת ארזים בע"מ לקראת סיום

ניהול ופיקוח על הקמת 7 מבנה מגורים בפלח 5 בבאר שבע עבור חברת ארזים. הסתיים

450 יח"ד במסגרת דיור מוגן עבור חב' עמיגור באשקלון. בביצוע

תמונות פרויקטים

bottom of page