top of page

מבני משרדים

מבני משרדים :

רשימת פרוייקטים שבוצעו ובמהלך ביצוע בשנים האחרונות:

אודר.jpg

קונקורד – מבנה משרדים בבני ברק עבור חב' אפריקה ישראל נכסים בע"מ בהיקף כספי של 105 מיליון ₪. הסתיים

מבנה משרדים ומסחר בנתניה עבור חב' אלישע בהיקף כספי של 60 מיליון ₪.בוטל. 

משרדי הנהלת חברת מי עדן בני ברק. הסתיים

בניין משרדים עבור קבוצת אודר בע"מ בפ"ת, כולל השלמת עבודות הגמר עבור            חב' מי עד. הסתיים

בניין משרדים בבאר שבע עבור קבוצת אורון בע"מ, כולל עבודות הגמר לקבוצת            אורון.בביצוע. בביצוע

פרוייקט פארק הייטק ביבנה עבור אשטרום נכסים בשטח כולל של 67,000 מ"ר. בתכנון

תוספת קומה למשרדים באור יהודה עבור חב' שלמה. בביצוע 

תמונות פרויקטים

bottom of page