top of page

מבני ציבור

מבני ציבור :

רשימת פרוייקטים שבוצעו ובמהלך ביצוע בשנים האחרונות:

 מכללה טכנולוגית בחולון – ביצוע בנין עיצוב בהיקף כספי של 25,000,000 ₪. הסתיים

 משכן אומנויות הבמה בבאר שבע – שרותי ניהול עבור החברה הקבלנית. הסתיים

עבודות בקניון רמת אביב – ובכלל זה הוספת חניון מזרחי (שלב תכנון). הסתיים

מכון וינגייט – בניית מעונות סטודנטים. הסתיים

עיריית חולון – בית ספר שרון כולל אולם ספורט בהיקף של 20 מליון ₪. בביצוע

עיריית חולון – 8 פרוייקטים של הנגשה לבתי ספר כולל חיזוק מבנים     

לרעידות אדמה. הסתיים

עיריית באר שבע – בדיקת חשבון סופי פרויקט תחנה מרכזית. הסתיים

עיריית באר שבע- מוזיאון אנז"ק. הסתיים

מבנה ישיבה "אור חיים" בבני ברק בהיקף של 12,000,000 ₪. בתכנון

אוניברסיטת בן גוריון -פרויקטים לנגישות. הסתיים

בניית דיור מוגן , 450 יח"ד באשקלון לחברת עמיגור בעמ. בביצוע

מבנה ישיבה בבית שמש. בהתחלת ביצוע

תמונות פרויקטים

bottom of page